Art 17. Zmiana ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Dz.U.2023.803 OpenLEX